top of page
18-02 LOFT -117.jpg

Privacyverklaring
Stichting LOFT Events

Datum van laatste herziening: 20 mei 2023

 

Stichting LOFT Events, hierna te noemen "wij", "ons" of "onze", respecteert uw privacy en hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens van bezoekers van onze evenementen, waaronder maar niet beperkt tot:

 

 • Naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

 • Geboortedatum en leeftijd

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Betalingsinformatie

 • Voorkeuren en interesses

 • Foto's en video's genomen tijdens het evenement (voor zover van toepassing)

 

Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Het beheren en organiseren van het evenement waarvoor u zich hebt geregistreerd

 • Het verstrekken van relevante informatie over het evenement, zoals programmawijzigingen en praktische details

 • Het afhandelen van betalingen en facturatie

 • Het verbeteren van onze diensten en het verzamelen van feedback

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het oplossen van eventuele geschillen

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 

 • De uitvoering van een overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het evenement waarvoor u zich hebt geregistreerd.

 • Toestemming: in sommige gevallen kunnen we uw toestemming vragen voor specifieke verwerkingsactiviteiten. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

 • Wettelijke verplichting: we kunnen verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Na afloop van deze periode zullen we uw persoonsgegevens veilig verwijderen of anonimiseren, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. We hanteren strikte beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen, waaronder:

 

 • Dienstverleners die namens ons optreden, zoals betaalproviders en marketingbureaus. Deze partijen hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de overeengekomen diensten uit te voeren en mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 • Overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties of andere derden indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

 

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op:

 

 • Inzage en rectificatie: u kunt verzoeken om inzage in en correctie van uw persoonsgegevens.

 • Verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

 • Beperking van verwerking: u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

 • Gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere partij.

 

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de hieronder verstrekte contactgegevens.

 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

 

Stichting LOFT Events

Hogestraat 5A, 7122BN Aalten

+31640756861

Info@loftevents.nl

 

We zullen uw vragen of opmerkingen zo snel mogelijk beantwoorden en zullen ons best doen om eventuele zorgen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op te lossen.

bottom of page